Stuur je onderzoek in

Is jouw onderzoeksvraag hét onderzoek voor een nieuw publieksonderzoek voor 2025? Lees hier hoe je je voorstel bij ons in kunt dienen.  Download PDF

Jouw onderzoek:

 • spreekt een brede groep mensen aan en is voor iedereen geschikt – jong tot oud. Het online publieksonderzoek richt zich dus niet op een selecte groep mensen die een bepaalde dienst gebruikt/eigenschap bezit of anderszins een subgroep vormt van de Nederlandse maatschappij. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoek.  
 • is aansprekend. Nederlandse burgers kunnen zich met het onderwerp en de vraag van mijn onderzoek identificeren en het betrekken op de eigen belevingswereld. 
 • is volledig Nederlandstalig van opzet.  
 • is gemakkelijk online uit te voeren voor de respondent/proefpersoon. Zo is het op alle gangbare computers uit te voeren, alsook ook op diverse devices als smartphones en tablets.   
 • is geschikt om op locaties uitgevoerd worden tijdens Weekend van de Wetenschap en gedurende het jaar op relevantie locaties. 
 • is geschikt om binnen één jaar met de beschikbare data een analyse te kunnen doen.  

De respondent/proefpersoon: 

 • kan in een relatief kort tijdsbestek (bijv. ±10 min) deelnemen aan het online onderzoek.  
 • kan in ieder geval met eenmalige deelname voldoende informatie aanleveren t.b.v. de beoogde data.  
 • krijgt direct na afronding van het onderzoek feedback op zijn/haar persoonlijke resultaten.  

Wat mag je van Weekend van de Wetenschap verwachten? 

Weekend van de Wetenschap zet haar perscontacten in om aandacht te genereren voor het onderzoek en roept zoveel mogelijk mensen op om deel te nemen vanaf de lancering, tijdens Weekend van de Wetenschap en in de maanden daarna. Daarnaast wordt ook de directe achterban via social media, nieuwsbrieven en de daarvoor bestemde activiteiten – live – in Weekend van de Wetenschap opgeroepen om deel te nemen. Daarbij spelen ook de samenwerkingspartners en mediapartners een rol.  

Weekend van de Wetenschap adviseert en denkt mee bij het ontwikkelen van het onderzoek. Er is veel ervaring opgedaan met wat wel goed werkt en wat juist niet, en wat er nodig is voor een publieksvriendelijke website en taal. 

Er zijn geen geldelijke middelen beschikbaar om het onderzoek te bekostigen. De koppeling van jouw onderzoek aan het Weekend van de Wetenschap kan echter een extra stimulans vormen voor potentiële sponsors van jouw onderzoek. Weekend van de Wetenschap geeft geen garanties af voor aantallen respondenten/proefpersonen. 

Mail ons je plan

Heb je een prikkelende onderzoeksvraag en wil je dat jouw onderzoek landelijk onder de aandacht gebracht wordt? Mail dan je onderzoeksvraag én onderzoeksplan naar [email protected] o.v.v. ‘Voorstel Publieksonderzoek’. Vermeld in je onderzoeksplan minimaal de volgende punten:  

 • Inleiding in het onderwerp. Waarom is dit onderzoek nodig? Wat is de vraag die beantwoord moet worden? 
 • Welke methode van testen heb je voor ogen? Moeten bepaalde methoden nog ontwikkeld worden? Zo ja, geef dit aan.  
 • Geef aan hoe lang een deelnemer met het onderzoek bezig is. 
 • Welke feedback krijgt de deelnemer en in welke vorm? 
 • Welke planning zie je voor je, waardoor het onderzoek medio september 2025 gelanceerd kan worden?  
 • Hoeveel deelnemers heb je minimaal nodig? 

Graag ontvangen we een Nederlandstalig voorstel, in de vorm van een PDF-bestand van maximaal 2 A4 vóór 29 mei 2024. 

Stuur in

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.