Wat doet de Ongevalsorganisatie Straling?

Bij stralingsincidenten en kernongevallen kan radioactief materiaal en straling vrijkomen. Het komt gelukkig zeer zelden voor, maar kan wel grote gevolgen hebben voor mens en milieu. Een goede voorbereiding op stralingsincidenten en kernongevallen is dan ook belangrijk. De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu speelt een belangrijk rol in die voorbereiding. In ongevalssituaties voert het RIVM samen met andere instituten metingen uit en maakt het verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en risicoanalyses. Op basis van die informatie kan de overheid passende maatregelen nemen om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het incident.

Wat doet de Ongevalsorganisatie Straling?
Credits: RIVM

Naam organisatie

RIVM

Soort activiteit

Overige

Doelgroep

Alle leeftijden - activiteiten ook geschikt voor ouders en grootouders

Social media