Waterschap Hunze en Aa’s

Ons gebied ligt in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen.
We werken aan schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Aan sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen. En aan waterwegen die goed bevaarbaar zijn.
We houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie.

https://www.hunzeenaas.nl/