Batavialand

Batavialand bestaat uit een museum, en een scheepswerf waar je unieke oude ambachten kunt beleven. Daartegenover, aan het water, ligt de reconstructie van het 17de-eeuwse schip de Batavia. In het museum ontdek je de rijke geschiedenis van het Zuiderzeegebied: van de Swifterbantcultuur tot de boeiende verhalen achter opgegraven scheepswrakken. Van de inpoldering van de Zuiderzee tot de komst van pioniers naar het pas aangelegde Flevoland.

https://www.batavialand.nl/

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.