Credits: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fradar.avrotros.nl%252Fhulp-tips%252Fhulpartikelen%252Fitem%252Fzoveel-kosten-de-apparaten-in-jouw-huis-aan-stroom%252F%26psig%3DAOvVaw3JNGBQqSw4MS6WoWWYyxJU%26ust%3D1695416311280000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26opi%3D89978449%26ved%3D0CBAQjRxqFwoTCNC534nMvIEDFQAAAAAdAAAAABAI&data=05%7C01%7Cm.j.dorp%40hva.nl%7Cc0cd2a46adc143517d6308dbbae81a56%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C638309278262096447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E8BSrKbJ9l%2FzsrAWF8SbEUBMFNBsIV%2FXsG0wU0XFpzM%3D&reserved=0

Energielab – Meet jouw eigen energieverbruik thuis

Hoeveel energie verbruiken de apparaten in jouw huis en wat kost dat over een heel jaar? Kom het zelf meten in het Energielab!

Naar de website

Locatie

Jakoba Mulderhuis
2
1091 GC Amsterdam

Datum en tijd

Zaterdag, 07 oktober, 2023

Naam organisatie

Hogeschool van Amsterdam – Faculteit Techniek

Soort activiteit

Demonstratie, Workshop

Doelgroep

Kinderen 8 - 14 jaar, Jongeren 14 - 18 jaar, Alle leeftijden - activiteiten ook geschikt voor ouders en grootouders

Toegangsprijs

Gratis, aanmelden op website van de organisatie / Aanmelden

Openingstijden

Zaterdag, 07 oktober, 2023

Adres

Jakoba Mulderhuis
2
1091 GC Amsterdam

Website

Ga naar de website

Social media