Credits: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gunt.de%252Fen%252Fproducts%252Fheat-pump%252F061.10200%252Fet102%252Fglct-1%253Apa-148%253Apr-150%26psig%3DAOvVaw39DH0gYHOVLMe-QP8M3oQB%26ust%3D1695416242617000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26opi%3D89978449%26ved%3D0CBAQjRxqFwoTCOjciunLvIEDFQAAAAAdAAAAABAE&data=05%7C01%7Cm.j.dorp%40hva.nl%7Cc0cd2a46adc143517d6308dbbae81a56%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C638309278262096447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vgoyyzcIiJRW2PWoRtAEjM7KVb2Xr%2BWmYGVap74%2F1P4%3D&reserved=0

Energielab – Hoe werkt een warmtepomp?

Wil je weten hoe je een huis efficiënt kunt verwarmen met een warmtepomp? Kom dan kijken hoe dit apparaat, waar iedereen het over heeft, werkt!

Naar de website

Locatie

Jakoba Mulderhuis
2
1091 GC Amsterdam

Datum en tijd

Maandag, 10 juli, 2023
Van 11:00 tot 16:00

Naam organisatie

Hogeschool van Amsterdam – Faculteit Techniek

Soort activiteit

Demonstratie

Doelgroep

Jongeren 14 - 18 jaar, Alle leeftijden - activiteiten ook geschikt voor ouders en grootouders

Toegangsprijs

Gratis, aanmelden op website van de organisatie / Aanmelden

Openingstijden

Maandag, 10 juli, 2023
Van 11:00 tot 16:00

Adres

Jakoba Mulderhuis
2
1091 GC Amsterdam

Website

Ga naar de website

Social media

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.