Wat doet de Ongevalsorganisatie Straling?

Bij stralingsincidenten en kernongevallen kan radioactief materiaal en straling vrijkomen. Het komt gelukkig zeer zelden voor, maar kan wel grote gevolgen hebben voor mens en milieu. De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM speelt zowel in die voorbereiding als tijdens een stralingsincident of kernongeval een belangrijk rol. Het RIVM voert dan samen met andere instituten metingen uit en maakt het verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en risicoanalyses. Een recent voorbeeld is de oorlog in Oekraïne. Het RIVM monitort de stralingsmetingen in Oekraïne om op tijd te signaleren of er misschien radioactieve stoffen zijn vrijgekomen. Ook voert het RIVM modelberekeningen uit van mogelijke ongevalsscenario’s.

Wat doet de Ongevalsorganisatie Straling?
Credits: RIVM

Naam organisatie

RIVM

Soort activiteit

Overige

Doelgroep

Alle leeftijden - activiteiten ook geschikt voor ouders en grootouders, Kinderen 8 - 14 jaar, Jongeren 14 - 18 jaar

Social media