Credits: Commons wikimedia

Ethiek & onenigheid

Heb je je ooit afgevraagd wat er mis is met de groepsimmuniteit-strategie om de wereldwijde pandemie aan te pakken? Hoe historisch onrecht dat aan gekoloniseerde landen is toegebracht te herstellen? Of het eten van dierlijke producten moreel te rechtvaardigen is? Om dit soort vraagstukken te bespreken is het belangrijk om een houding aan te nemen waarmee je het zowel eens als oneens kunt zijn met elkaar. Hoe kun je respectvol met elkaar van mening verschillen? Tijdens deze workshop zullen we in een interactieve werkgroep één ethisch dilemma oppakken en reflecteren op verschillende houdingen tegenover morele of politieke onenigheid. Spoiler alert: ethiek geeft meestal geen beslissende antwoorden, maar roept meer vragen op. Durf jij het aan?

Naar de website

Datum en tijd

Maandag, 10 januari, 2022
Van 11:45 tot 14:15

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.