Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland. Het is een unieke plek waar onderwijs, onderzoek en ondernemerschap samenkomen om te werken aan een gezonde, duurzame samenleving.

Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst.