ZAP Groningen

“De Zernike Advanced Processing (ZAP)-faciliteit is een proeftuin voor de chemie en biobased oplossingen. Het is een semi-industriële leer-werkomgeving, wat betekent dat zowel kennisinstellingen en bedrijven samenwerking aan kennisontwikkeling en oplossingen. Zo kunnen studenten stage lopen bij ZAP, of een onderzoek doen voor hun afstudeerproject. Bedrijven kunnen bij ZAP terecht met onderzoeksvragen op het gebied van groene chemie en bioprocestechnologie. In ZAP kunnen ideeën en processen opges

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/innovatiewerkplaatsen/zap-groningen

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.