Quality Youth i.s.m. New Futuristic Minds

Quality Quality Youth kijkt naar de mogelijkheden en uitdagingen van de jongeren zodat deze zelfstandig in deze maatschappij kan functioneren. Een aantal van die jongeren heeft een duwtje in de rug nodig op dit terrein. Wij zullen ondersteuning bieden i.s.m. overige bedrijven, organisaties, instellingen en overheden. Quality Youth is ervan overtuigd dat hoe meer de intrinsieke motivatie wordt ‘opgewaardeerd’ hoe meer de persoon op eigen manier zijn talenten en creativiteit kan ontwikkelen.

https://newfuturisticminds.com/

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.